Колко типа диабет има?

Има четири основни типа захарен диабет:

 

ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1

Захарният диабет тип 1 е заболяване, при което се наблюдава увреждане на клетките на панкреаса, които произвеждат инсулин. Обичайно се дължи на автоимунна реакция, чрез която защитната система на организма атакува и уврежда клетките, които произвеждат инсулин. Така хората със захарен диабет тип 1 имат малко или нямат инсулин и затова се нуждаят от заместително лечение с инжекции инсулин всеки ден, и затова този тип диабет се означава още като инсулино-зависим захарен диабет. Заболяването може да засегне всяка възраст, но най-често се развива при деца и млади хора. При изявата на заболяването обичайно се наблюдават характерни признаци - силна жажда и съхнене на устата, често уриниране, слабост, липса на енергия, постоянен глад, загуба на тегло.

Повече информация за ДИАБЕТ ТИП 1

 

ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2

Захарен диабет тип 2 2 се наблюдава при около 90% от всички случаи с диабет. По-рано се означаваше като диабет при възрастни („старчески диабет“), но може да се развие във всяка възраст. Характеризирира се с инсулинова резистентност (тялото не може ефективно да използва произведения инсулин) и относителен недостиг на инсулин, като всяко от тези нарушения или и двете може да са налице при поставянето на диагнозата диабет. През последните години са установени и други нарушения в организма, които водят до развитие на захарен диабет тип 2 - недостиг на чревни хормони, наречени инкретини; повишена реабсорбция на глюкоза в бъбреците; нарушения в секрецията на глюкагон. Диабет тип 2 обичайно не води до развитие на  клинични симптоми, поради което може да остане неоткрит в продължение на години и много често диагнозата се поставя по повод на развили се вече усложнения на заболяването или при провеждане на профилактични изследвания на кръв и урина.  Захарен диабет тип 2 често, но не винаги, се съчетава с наднормено телесно тегло или затлъстяване, с повишени нива на мазнините в кръвта, с повишено кръвно налягане, и това се означава като метаболитен синдром. Хората с диабет тип 2 могат отначало да контролират добре заболяването си чрез физическа активност и хранителен режим. Но с течение на времето, болшинството от тях се нуждаят от неинсулинови средства (перорални и/или инжекционни), или от инсулин. И двата типа захарен диабет са сериозни заболявания. Не съществува понятие лек диабет.

Повече информация за ДИАБЕТ ТИП 2

 

ГЕСТАЦИОНЕН ДИАБЕТ

Гестационен  диабет е форма на диабет, изразяваща се в повишени нива на глюкозата в кръвта, които се установяват за първи път по време на бременност. Развива се при 1 от 6 бременни жени по света и може да доведе до усложнения както за майката, така и за плода. Гестационният диабет обичайно изчезва след раждането, но жените с гестационен диабет са с повишен риск за диабет и приблизително половината от тях ще развият захарен диабет тип 2 в рамките на 5 до 10 години след раждането.

Повече информация за ГЕСТАЦИОНЕН ДИАБЕТ

 

ДРУГИ ВИДОВЕ ДИАБЕТ

Други специфични типове диабет също може да се наблюдават. Дължат се на генетични дефекти в инсулиновата секреция или инсулиновата чувствителност, на редица заболявания (например на панкреаса), както и на въздействието на някои медикаменти.