Колко типа диабет има?

Има четири основни типа захарен диабет:

 

ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1

Захарният диабет тип 1 е хронично автоимунно заболяване, което се характеризира с инсулинова недостатъчност, водеща до повишаване на кръвната захар. Познанията ни за захарния диабет тип 1 се увеличиха значително през последните 25 години, което доведе до по-добро разбиране на много от аспектите на болестта, включително генетичните фактори, епидемиологията, имунните фактори и др. Най-общо казано захарният диабет тип 1 се характеризира с имунно увреждане на бета клетките на панкреаса, което води до доживотна необходимост от инсулин.

Повече информация за ДИАБЕТ ТИП 1

 

ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2

Захарен диабет тип 2 се наблюдава при около 90% от всички случаи с диабет. По-рано се означаваше като диабет при възрастни („старчески диабет“), но може да се развие във всяка възраст. Характеризира се с инсулинова резистентност (тялото не може ефективно да използва произведения инсулин) и относителен недостиг на инсулин, като всяко от тези нарушения или и двете може да са налице при поставянето на диагнозата диабет. През последните години са установени и други нарушения в организма, които водят до развитие на захарен диабет тип 2 - недостиг на чревни хормони, повишена задръжка на глюкоза в бъбреците и други.

Повече информация за ДИАБЕТ ТИП 2

 

ГЕСТАЦИОНЕН ДИАБЕТ

Гестационен  диабет е заболяване, при което по време на бременност се установява повишена кръвна захар за първи път в живота на жената и без да е имала вече поставена диагноза диабет. Заболяването гестационен диабет се характеризира обикновено със слабо изразени и неспецифични симптоми и затова се установява най-често при профилактичен преглед. Това е едно от най-често срещаните метаболитни заболявания по време на бременност и може да доведе до сериозни краткосрочни и дългосрочни неблагоприятни ефекти върху майката и бебето. По статистика на международната диабетна федерация 1 от 6 бременни жени има повишено ниво на кръвната захар.

Повече информация за ГЕСТАЦИОНЕН ДИАБЕТ

 

ДРУГИ ВИДОВЕ ДИАБЕТ

Други специфични типове диабет също може да се наблюдават. Дължат се на генетични дефекти в инсулиновата секреция или инсулиновата чувствителност, на редица заболявания (например на панкреаса), както и на въздействието на някои медикаменти.