Партньори

Българска Асоциация Диабет е  национално представена асоциация на хората с диабет в Република България.  Основана е през 1990 година от видни български ендокринолози, лекари и пациенти, под ръководството на проф. Н. Колебинов. Целите й са свързани с подобряване на живота, лечението и профилактиката на  хората с диабет в цялата страна. Приоритети са осигуряване на съвременни и достъпни форми на обучение с цел повишаване информираността и възможностите за самоконтрол и поддържане на устойчиво компенсиран диабет, както и подпомагане на младите хора с диабет за активен начин на живот и устойчиво развитие чрез  обучение и сътрудничество и взаимопомощ.
Асоциацията е активен пълноправен член на Международната диабетна федерация (IDF).