Хронични усложнения на диабета

  1. Диабетна макроангиопатия
  2. Диабетна нефропатия
  3. Диабетна невропатия
  4. Усложнения на краката – диабетно стъпало
  5.  Диабетна ретинопатия
  6.  Захарен диабет и бременност
  7. Захарен диабет и кожни промени
  8. Диабет и инфекции

Диабетна макроангиопатия

Какво е диабетна макроангиопатия?

Диабетната макроангиопатия представлява засягане на сърцето и кръвоносните съдове и може да причини фатални усложнения като коронарна артериална болест (причина за инфаркт) и инсулт. Сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) са най-честата причина за смърт при хората със захарен диабет като честотата е два до три пъти по-висока в сравнение с хората без захарен диабет. Дългосрочните ефекти на високата кръвна захар, която често е свързана с високо кръвно налягане и висок холестерол, както и други рискови фактори, повишават риска от сърдечно-съдови усложнения - инфаркт на миокарда, инсулт, болест на периферните артерии и застойна сърдечна недостатъчност. Поради тази причина захарният диабет се приема за еквивалент на ССЗ.

Диабетът и ССЗ са глобални епидемии. Понастоящем те са сред водещите причини за заболеваемост и смъртност в световен мащаб. Техните негативни ефекти се ускоряват от глобализацията, бързата непланирана урбанизация и все по-заседналия начин на живот.

Прочети повече...

Диабетна нефропатия

Какво е диабетна нефропатия?

Диабетната нефропатия представлява засягане на бъбречната функция, причинено от увреждане на малките кръвоносни съдове в бъбреците, което води до намаляване на тяхната ефективност. Бъбречното заболяване е много по-често при хора със захарен диабет, отколкото при тези без диабет. Поддържането на нормални нива на кръвната захар и кръвното налягане може значително да намали риска от бъбречно заболяване.

Прочети повече...

Диабетна невропатия

Какво е диабетна невропатия?

Диабетната невропатия представлява увреждане на нервите в цялото тяло под влияние на високата кръвна захар и може да промени автономните, двигателните и сетивните функции. Това може да доведе до нарушаване на функцията напрактика на всички органи и системи в организма. Около половината от хората със захарен диабет имат някаква форма на увреждане на нервите, като честотата е по-висока при по-голяма давност на заболяването и нараства с възрастта. Периферната невропатия е най-честата форма на диабетна невропатия, засягаща външните нерви на крайниците, особено тези на краката. Високата кръвна захар уврежда първо най-малките кръвоносни съдове и засяга сетивната  функция на нервите. Често това се проявява с изтръпване на ръцете и краката, впоследствие прогресира до усещане за парене и болка и накрая се стига до загуба на всякаква чувствителност. Загубата на чувствителност е особено важна, защото е предпоставка нараняванията да останат незабелязани, което да доведе до сериозни инфекции и последващи ампутации. Хората със захарен диабет имат над 25 пъти по-висок риск от ампутация в сравнение с хората без диабет. Въпреки това при правилно комплексно лечение от мултидисциплинарен екип голяма част от ампутациите, свързани със захарния диабет, могат да бъдат предотвратени. Дори когато се извърши ампутация, останалият крак и животът на човека могат да бъдат спасени чрез добра последваща грижа от екип от опитни специалисти. Хората със захарен диабет трябва редовно да преглеждат краката си (виж диабетно стъпало).

Прочети повече...

Усложнения на краката – диабетно стъпало

Хората със захарен диабет могат да развият много сериозни усложнения на краката. Правилната грижа за краката може да предотврати или забави изявата на тези усложнения.

Какво е диабетно стъпало?

Диабетното стъпало е стъпало, при което е налице някакво увреждане в резултат на захарния диабет. Основни причини за развитието му са увреждането на периферните нерви и съдове на краката. Диабетното стъпало е едно от най-честите, скъпи и тежки усложнения на захарния диабет. Ампутацията при хората със захарен диабет е 25 пъти по-честа, отколкото при хора без диабет и се изчислява, че на всеки 30 секунди долният крайник или част от долния крайник се губи някъде по света като вследствие от захарния диабет. Диабетното стъпало има сериозна икономическа, социална и здравна тежест, особено в страните с ниски доходи, където няма подходящи образователни програми, както и терапевтични средства.

Прочети повече...

Диабетна ретинопатия

Какво е диабетна ретонопатия?

Диабетната ретинопатия представлява засягане на очите под влияние на високата кръвна захар, което води до намалено зрение или слепота. При хората със захарен диабет един от най-чувствителните органи е окото, тъй като в него има много малки, силно чувствителни на висока кръвна захар съдове. Всеки човек със захарен диабет е изложен на риск от загуба на зрение. Диабетната ретинопатия е водеща причина за загуба на зрението при хората в трудоспособна възраст (20-65 години). Приблизително една трета от хората със захарен диабет имат диабетна ретинопатия и един на всеки десет ще развие някаква форма на заболяване, застрашаващо зрението. Постоянно високите нива на кръвната захар, заедно с високото кръвно налягане и високият холестерол са основните причини за ретинопатия. Тя може да бъде предотвратена или да се спре или забави развитието и чрез редовни прегледи при специалист и поддържане на нивата на кръвната захар, кръвното налягане и мазнините в норма посредством здравословен начин на живот и при необходимост прием на медикаменти. Добрият контрол на кръвната захар забавя прогресията на очните усложнение, когато се постигне скоро след диагностицирането на захарния диабет.

Прочети повече...

Захарен диабет и бременност

Бременността увеличава риска от усложнения на захарния диабет. Жените със захарен диабет тип 1 или тип 2 трябва да постигнат и поддържат добър контрол на кръвната захар преди забременяване. Жените със захарен диабет тип 1, тип 2 или гестационен захарен диабет трябва да се стремят към добър контрол на кръвната захар по време на бременността, за да намалят риска от усложнения. Високата кръвна захар по време на бременност може да доведе до по-голямо тегло на плода, което е свързано с проблеми при раждането, травми на плода и майката, както и внезапно понижаване на кръвната захар на детето след раждането. Децата, които са били изложени за дълго време на високо ниво на кръвната захар вътреутробно, са изложени на по-висок риск от развитие на захарен диабет в бъдеще.

Прочети повече...

Захарен диабет и кожни промени

Инфекции – бактериални (най-често стафилококови), гъбични (най-често кандидоза) и вирусни.

Диабетна гангрена - при нелекувана инфекция по краката и/или наличие на силно влошено кръвообращение, при което до стъпалата достига твърде малко кислород. Ако не се вземат бързи мерки в някои случаи се стига до ампутация.

Прочети повече...

Диабет и инфекции

Високата кръвна захар повишава риска от възникване и бързо разпространение на инфекции. Високата кръвна захар също забавя процеса на оздравяване и прави инфекциите по-устойчиви на лечението. Най-честите инфекции при хората със захарен диабет засягат пикочната и половата система, краката, кожата и венците.