Как се поставя диагноза "диабет"?

Има няколко начина за поставяне на диагноза захарен диабет.

Плазмена глюкоза на гладно

Плазмена глюкоза на гладно представлява нивото на глюкозата в кръвта на гладно.

На гладно означава да не е приемана храна или течности (с изключение на вода) през последните 8 часа преди изследването.

Обичайно това изследване се прави рано сутринта, преди закуска.

Диагноза диабет се поставя при ниво на глюкоза в кръвта на гладно ≥ 7.0 mmol/l.

Резултат Плазмена глюкоза на гладно
Норма < 6.1 mmol/l
Предиабет 6.1-6.9 mmol/l
Диабет ≥ 7.0 mmol/l

 

Орален глюкозо-толерансен тест (ОГТТ)

Орален глюкозо-толерансен тест или ОГТТ е 2-часов тест, който проверява нивото на глюкозата в кръвта преди и 2 часа след изпиване на 75 грама глюкоза, разтворена в 300 мл вода. Този тест показва как тялото преработва глюкозата.

Диагноза диабет се поставя при ниво на глюкозата в кръвта на 2-рия час ≥ 11.1 ммол/л

Резултат ОГТТ
Норма < 7.8 ммол/л
Предиабет 7.8 – 11.0 ммол/л
Диабет ≥ 11.1 ммол/л

 

Случайна плазмена глюкоза

Това изследване проверява нивото на глюкозата по всяко време на деня при наличие на изразени симптоми на диабет.

Диагноза диабет се поставя при случайно ниво на глюкозата в кръвта ≥ 11.1 ммол/л.

 

Гликиран хемоглобин (HbA1c)

Гликиран хемоглобин, или HbA1c, отразява средната кръвна захар през последните три месеца.

Предимството на това изследване е, че може да се проведе по всяко време на деня, не налага специална подготовка, напр. гладуване, и не е необходимо да се пие глюкоза.

Диагноза захарен диабет се поставя при ниво на HbA1c ≥ 6.5%.

Така диагноза захарeн диабет може да се постави на базата на изследване на плазмена глюкоза (на гладно или случайна), провеждане на орален глюкозо-толерансен тест (ОГТТ), изследване на HbA1c, наличие на клинични признаци.

Четири начина за поставяне на диагноза захарен диабет:

  1. Плазмена глюкоза на гладно ≥ 7.0 mmol/l, т.е. да е спазен интервал от последния прием на храна поне 8 часа;
  2. Плазмена глюкоза на 2-рия час в хода на орален глюкозо-толерансен тест (ОГТТ, проведен съгласно изискванията на СЗО със 75 грама  глюкоза) ≥ 11.1 mmol/l;
  3. Наличие на клинични признаци, характерни за диабет (често уриниране, жажда, необяснима загуба на тегло) и случайна плазмена глюкоза  ≥ 11.1 mmol/l, т.е. проба, взета по всяко време на денонощието, без оглед на времето от последното хранене;
  4. Гликиран хемоглобин HbA1c ≥ 6.5%, като изследването трябва да е проведено с лабораторен метод, който е сертифициран от Националната програма за стандартизиране на гликиран хемоглобин (NGSP) и стандартизиран съобразно метода на проучването DCCT.

Всички изследвания трябва да се направят в лаборатория. При поставянето на диагноза захарен диабет с един от посочените методи е необходимо резултатът от изследването да се повтори, за да се изключи лабораторна грешка, освен в случаите, когато диагнозата е ясна на базата на клинични данни, например класически симптоми на повишена кръвна захар. Предпочита се повторение на същия тест за потвърждение, но е възможно провеждане и на друг тест.

Ако се установи  много висока кръвна захар, или ако са налице симптоми на висока кръвна захар и едно изследване, показателно за диабет, може да не се наложи да се провежда второ изследване, за да се постави диагноза захарен диабет.