Необходими изследвания (по НЗОК)

Най-обективна оценка за контрола на нивото на кръвната захар се получава чрез измерване на нивото на гликиран хемоглобин (HbA1c). Гликираният хемоглобин  трябва да се изследва на всеки 3-4 месеца. Необходимо е поне веднъж годишно да се изследва нивото на липидите, включващо общ холестерол, HDL-холестерол (добър холестерол), LDL-холестерол (лош холестерол), триглицериди, чернодробни показатели. Чрез изследване на нивото на креатинин в кръвта по формула може да се изчисли гломерулната филтрация, която е показател за бъбречната функция и за наличие на хронично бъбречно заболяване. Неоходимо е поне веднъж годишно да се изследва нивото на албумин в урината, което също е показател за наличие на бъбречна увреда. Артериалното налягане трябва да се следи редовно и да се измерва при всяко посещение при лекар.

Медико-диагностични изследвания

Направление за медико-диагностични изследвания се издава от общопрактикуващия лекар или от ендокринолога. Високоспециализирани медико-диагностични изследвания (ВСМДИ) се назначават само от лекари специалисти. За ВСМДИ като „Изследване на урина - микроалбуминурия“ от пакет „Клинична лаборатория“, се допуска назначаване от общопрактикуващ лекар или от лекар специалист.
Изследванията се извършват в лаборатория, сключила договор с НЗОК.  Направлението можем да използваме до 30 календарни дни от издаването му. Имаме право да извършим изследването в лечебно заведение на територията на цялата страна, след като представим направлението.

Профилактичните прегледи според възрастта на здравноосигурените включват

Над 18-годишна възраст

 • изчисляване на индекс на телесна маса;
 • оценка на психичен статус;
 • изследване на зрителна острота;
 • измерване на артериално налягане;
 • електрокардиограма;
 • изследване на урина с тест-ленти в кабинет  за: протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген/билирубин и pH
 • определяне на кръвна захар на гладно при наличие на рискови фактори: хипертония, дислипидемия, затлъстяване, фамилна анамнеза за захарен диабет – роднини по първа линия със захарен диабет (родители, братя и сестри),  анамнеза за диабет по време на бременност или раждане на едър плод (над 4 кг), анамнеза за овариална поликистоза

 

Формиране на рискови групи

С цел профилактиката на социално значимите и приоритетните за страната заболявания при лица над 18-годишна възраст личният лекар формира рискови групи за:

1. Захарен диабет при лица с:     

 • фамилна анамнеза за захарен диабет (I степен родственици);    
 • затлъстяване при индекс на телесна маса - ИТМ ≥ 30 кг/м2;     
 • предшестващи данни за дислипидемия;     
 • предшестващ захарен диабет по време на бременност или раждане на едър плод (> 4 кг);    
 • доказана овариална поликистоза;    
 • предшестващи данни за намален глюкозен толеранс;     
 • артериална хипертония ≥ 140/90 в комбинация с някои от изброените по-горе рискови фактори

 

2. Сърдечно-съдови заболявания при лица с:   

 • фамилна анамнеза за ранно (под 50 г. възраст) заболяване на сърдечно-съдовата система (ИБС и МСБ) и/ или захарен диабет с микроалбуминурия;    
 • комбинация от рискови фактори, включващи тютюнопушене, повишено артериално налягане над 140/90, данни за дислипидемия, повишена кръвна захар над 6 mmol/l, ИТМ > 25 кг/м2, увеличена обиколка на талията и заседнал начин на живот;    
 • метаболитен синдром (наднормено тегло при индекс на телесна маса ИТМ ≥ 30 кг/м2, захарен диабет тип 2 или преддиабетно състояние и артериална хипертония над 140/90 с данни за HDL-холестерол под 1 mmol/l за мъже и 1.2 mmol/l за жени и триглицериди над 1.7 mmol/l.

 
Профилактични прегледи на лица, включени в рискови групи от ОПЛ

 • Профилактични прегледи на лица, включени в рискови групи, се извършват от лекари със специалност „Вътрешни болести“, „Гастроентерология“, „Урология“, „Ендокринология и болести на обмяната“, „Кардиология“, „Хирургия“ и „Акушерство и гинекология“, които назначават редица високоспециализирани дейности и медико-диагностични изследвания  за съответната рискова група.
 • При риск от развитие  на захарен диабет специалистът назначава кръвно-захарен профил с изследване на креатинин, холестерол и триглецириди.
 • При риск от проява на сърдечно-съдови заболявания се прави сърдечно-съдов тест с натоварване, както и ехокардиография. Назначава се изследване за холестерол, триглицериди, HDL-холестерол, натрий и калий – комплексно и креатинин.