Контрол на заболяването

Контролът на кръвната захар при захарен диабет се оценява чрез изследване на нивото на гликиран хемоглобин (HbA1c) и на нивото на кръвната захар като отделно изследване или в рамките на кръвно-захарен профил (включващ измерване на кръвната захар на гладно и 2 часа след всяко хранене).

При захарен диабет е необходимо да се контролира не само нивото на кръвната захар, но и редица други показатели - ниво на мазнините (холестерол, LDL-холестерол, HDL-холестерол, триглицериди) в кръвта, чернодробни показатели, креатинин, кръвно налягане, телесно тегло. При повечето хора с диабет за добър контрол се приема ниво на HbA1c < 7.0%.

При хора със съпътстващи заболявания (например сърдечносъдови) за добър контрол се приема HbA1c 7.5-8.0%.