Придържане към терапията

Успехът на терапията зависи от това дали ще се приемат назначените от лекаря медикаменти. Само с редовен прием и съблюдаване на назначената схема на лечение може да се постигне добър контрол на захарния диабет.