Анкета сред пациенти със ЗДТ2 показва, че всеки 4-ти пациент не приема терапията си за ЗДТ2 редовно

На страниците на сайта диабет.бг беше проведена анкета сред  > 1 000 души, от които 60% със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2).

Ето какво показват резултатите от нея сред пациентите със ЗДТ2:

Повечето пациенти със ЗДТ2 смятат, че диабетът е сериозно заболяване. Въпреки това, обаче:

  • всеки 3-ти твърди, че не е променил начина си на живот (хранене, движение) след поставяне на диагноза ЗДТ2
  • близо половината пациенти не знаят към каква цел за стойности на HbA1c е насочено лечението им
  • всеки 4-ти пациент не приема редовно терапията си за ЗДТ2 точно както е назначена от ендокринолог

Проучване сочи, че поне 45% от пациентите със ЗДТ2 не успяват да постигнат добър гликемичен контрол (HbA1c <7%). Една от основните причини за това е недоброто придържане към терапията за ЗДТ2, така както е назначена от лекуващия ендокринолог. Липсата на стриктно придържане към терапията за ЗДТ2 е свързана не само с лош контрол на кръвната захар, но и с повишена заболеваемост и смъртност.1

 

  1. Polonsky W et al. Patient Preference and Adherence 2016:10 1299–1307

 

BG-2675

01.07.2020 год.