Калкулатор за изчисляване скоростта на гломерулна филтрация (eGFR) – CKD-EPI

Скоростта на гломерулна филтрация (GFR) е най-добрият общ индекс за измерване на
бъбречната функция. Стойностите на GFR варират в зависимост от възрастта, расата, пола и
теглото и намаляват с възрастта. Националната бъбречна фондация препоръчва използването
на CKD-EPI креатининовото уравнение за оценка на GFR.


Уравнението CKD-EPI отчита GFR при възрастни на база серумен креатинин. Всички базирани на
креатинин уравнения трябва да се използват с повишено внимание при хора с необичайно
висока или ниска мускулна маса. Независимо от това, серумният креатинин понастоящем е
основен за клинична оценка на бъбречната функция и на GFR.


Високата точност на уравнението CKD-EPI подобрява вземането на клинични и терапевтични
решения при пациенти с намалена бъбречна функция от страна на лекаря и намалява процента
на фалшиво поставени диагнози.


Пациентите с хронично бъбречно заболяване са изложени на по-висок риск от различни
усложнения. Лекарите взимайки предвид конкретното състояние на пациентите може да
преценят да намалят дозите на лекарствата, отделяни от бъбреците, да избягват контрастни
средства за процедури за образна диагностика и клизми на базата на фосфат при подготовка за
колоноскопия и да съобразят индивидуални, специфични за пациента цели по отношение на
сърденосъдовите рискови фактори.

BG-5819/6.2022