Рискови фактори

Кои са основните рискови фактори за развитие на захарен диабет тип 2?

  • първостепенен родственик със захарен диабет тип 2 – родител, брат, сестра или собствено дете
  • възраст
  • наднормено тегло или затлъстяване
  • хипертония
  • дислипидемия
  • сърдечно-съдово заболяване
  • жени, които са имали гестационен диабет и/или са родили едро бебе (>4 kg)
  • установено състояние на предиабет
  • заседнал начин на живот