Какво е предиабет?

Когато кръвната захар е по-висока от нормалното, но по-ниска от границите на захарния диабет, имаме предиабет. Предиабет не е заболяване, а състояние на по-висок риск за развитие както на захарен диабет, така и на сърдечносъдови заболявания. Предиабетът включва няколко категории:

  • нарушена гликемия на гладно (НГГ) – когато имаме отклонение в глюкозата при изследване сутрин на гладно и тя е в диапазона ≥ 6.1 mmol/l < 7 mmol/l
  • нарушен глюкозен толеранс (НГТ) – това отклонение може да се установи само с провеждане на орален глюкозотолерансен тест и се определя от стойностите на глюкозата на 2-рия час от теста, които са в диапазона ≥ 7.8 mmol/l < 11.1 mmol/l
  • възможно е да има и комбинация от двете предиабетни състояния – НГГ+НГТ. В тези случаи рискът от развитие на захарен диабет е два пъти по-висок, отколкото ако имаме само НГГ или само НГТ

Хората с предиабет почти винаги имат и много от останалите рискови фактори за развитие на захарен диабет и сърдечносъдови заболявания - наднормено тегло или затлъстяване, повишена обиколка на талията, артериална хипертония и дислипидемия. Затова трябва да се изследват и за тях.

Предиабетът е обратим. При спазване на подходящ хранителен режим, повишаване на двигателната активност, намаляване на телесното тегло, а в някои случаи и с допълнителна помощ чрез медикаменти, предиабетът може да не прогресира в захарен диабет и дори да се възстановят напълно нормалните стойности на кръвната захар.