Полезна информация
За захарния диабет

Захарен диабет - всичко, което трябва да знаете

Сайтът диабет.бг е създаден за хора, които имат захарен диабет, както и за такива, които са в риск да развият това заболяване. Целта му е да дава пълна, коректна и актуална информация за захарния диабет.

Неговото предназначение е не само да информира, но и да помага на хората да приемат състоянието си, като намират всички отговори на въпросите си по отношение на захарната болест. Статистиката от последните години е красноречива, че броят на заболелите от диабет се увеличава в световен мащаб като през 2030г. се очаква той да достигне 500 милиона души.

Българите, които страдат от болестта стават все повече и повече през годините, а в страната няма сайт, чието съдържание да е създадено само от лекари специалисти в областта на захарния диабет. Това прави нашия сайт уникален и много по-богат на информация.

Хората, които стоят зад идеята на диабет.бг се водят, на първо място, от потребностите на онези, които живеят със захарната болест. Цялостната организация на обема от статии в сайта е направена така, че да покрива най-често задаваните въпроси, свързани с нея.

Можете да научите повече за:

  • признаците;
  • диагностиката;
  • предиабетното състояние;
  • бременността на жените, страдащи от диабет;
  • режимите на хранене в зависимост от типа диабет;
  • възможните усложнения.

 

Защо е опасна захарната болест

Според лекарите, огромен брой хора живеят без да знаят, че страдат от тази болест т.е. те не са диагностицирани, но се намират в т. нар. състояние на предиабет. В него попадат рисковите групи на хората със затлъстяване и с наднормено тегло, както и на тези със застоял начин на живот и прекомерни количества стрес.

Диабет.бг цели да подтикне онези, които имат съмнения за здравословното си състояние, да прочетат повече по темата и да проведат необходимия лекарски преглед навреме.

Световната здравна организация посочва заболяването като главна причина за настъпването на множество усложнения. При много пациенти със захарен диабет в България заболяването не се открива своевременно.

Мисията на диабет.бг е да помогне на болните от диабет да приемат състоянието си и да знаят, че въпреки него могат да живеят достойно.