Диспансеризация на диабета по НЗОК

За децата до 18-годишна възраст със захарен диабет диспансерното наблюдение се провежда от ендокринолог. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща 12 прегледа годишно, консултация с тесен специалист (нефролог, офталмолог, невролог и др.) – един път на годината, както и следните изследвания:

  • кръвнозахарен профил (КЗП), гликиран хемоглобин/ на 3 месеца/
  • холестерол/ на 12 месеца/
  • триглицериди /на 12 месеца/
  • микроалбуминурия / на 6 месеца/

 

Диспансеризацията на болните със захарен диабет тип 2 се извършва от общопрактикуващия лекар. НЗОК заплаща 4 прегледа годишно през 3 месеца. При всеки преглед на пациента следва да се определи общия клиничен статус с насоченост към сърдечно-съдовата система. ЕКГ се прави един път годишно от ОПЛ. Диспансеризиращият лекар /ОПЛ/ може да назначи един път в годината изследване на креатинин и микроалбуминурия и изследване на гликиран хемоглобин на 6 месеца, както и КЗП/ кръвно-захарен профил/ на 6 месеца по преценка. При промяна на терапията ОПЛ може да назначи изследване на гликиран хемоглобин, но не по-рано от 3 месеца след промяната и не повече от 3 пъти годишно.

Общопрактикуващият лекар трябва да насочи един път годишно пациента за консултация при ендокринолог ако гликираният му хемоглобин е над 8 %, в останалите случаи е по преценка на ОПЛ.

Ако заболяването протича с усложнение, НЗОК заплаща допълнителна консултация със съответния профилен специалист (невролог, офталмолог, съдов хирург или хирург) – един път на две години.