Консултация с ендокринолог

България е една от страните в Европа с най-висок брой специалисти ендокринолози на глава от населението.

Всички пациенти със захарен диабет, които са на лечение с инсулин, са диспансеризирани и подлежат на наблюдение от специалист ендокринолог. Инсулинът се изписва с протокол от специалист ендокринолог за период от шест месеца. На пациентите, които се лекуват с инсулин, се изписва и глюкомер и определен брой тест-ленти за период от една година в зависимост от инсулиновия режим.

Терапията с новите неинсулинови (таблетки и инжекционни форми) медикаменти при захарен диабет – DPP-4 инхибитори, SGLT2 инхибитори, GLP-1 рецепторни агонисти, се назначава и се проследява редовно на всеки 6 месеца от специалист ендокринолог. За тази цел се издава протокол за даден медикамент от лекар-специалист, който се подновява на всеки шест месеца, като се отчита ефектът от приложението му.

Личният лекар преценява дали се нуждаем от консултация с лекар специалист. Той ни изпраща с талон-направление при лекар със съответната специалност, в случая с ендокринолог. Направлението може да се използва до 30 календарни дни от издаването му.

Ендокринологът ни преглежда и - ако са необходими допълнителни изследвания, издава направление за тях. Той назначава лечение. Ендокринологът може да ни прегледа без ново направление до 30 дни след датата на първия преглед при него. В този случай не е необходимо да ни връща при личния лекар за ново направление.

Материалът има информативен характер и не е предназначен да замести консултацията с лекар.
BG-7687/9.2023 год.