Връзката между бъбречните и сърдечносъдовите заболявания изисква специално внимание

Проф. Борис Богов, началник на клиниката по нефрология към болница „Св. Анна“

Чували сме израза „болен бъбрек - болно сърце“. Защо хората с бъбречно заболяване страдат от сърдечносъдови болести?  

Още преди 20 години от Националния институт на САЩ “Бял дроб и сърце” оповестиха пряката връзка между бъбреците и сърцето. Като нефролози наблюдаваме в ежедневната си практика как заболяването на единия орган води до увреждане и на другия. Затова се заговори за така наречения кардиоренален синдром или реналнокардиален в зависимост от това кой от двата органа е поразен първо. 

Една от честите причини за изява на хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) е захарният диабет, който може да доведе до сърдечни проблеми и сърдечна недостатъчност. Втората причина е артериалната хипертония, която по сходен начин може да увреди и бъбреците, и сърцето. Непрекъснато виждаме тази връзка в практиката си. При пациенти с хронично бъбречно заболяване, особено след трети стадий (eGFR≤60)*, много по-често настъпват сърдечносъдови усложнения в сравнение с пациенти, които нямат ХБЗ. 

Какво се случва с бъбреците ни, когато имаме ХБЗ?

Както казах, заболяването, което най-често води до бъбречна увреда, е захарният диабет, а на второ място - артериалната хипертония. Чисто бъбречни заболявания, като хронични инфекции, бъбречна поликистоза, хроничен гломерулонефрит, както и голяма група от имунни заболявания и системни васкулити, също могат да причинят увреждания. Повечето от тези заболявания имат непрекъснат ход на развитие до хронично бъбречно заболяване, което в крайна сметка води до краен стадий на бъбречна недостатъчност. Това, което се случва с тези пациенти, е включването им на диализно лечение, а ако имат шанс – евентуално им се трансплантира бъбрек. 

За съжаление има много агресивни заболявания, които бързо могат да доведат до бъбречна недостатъчност. Това са острите форми на хронично бъбречно заболяване с изява на остро бъбречно увреждане. В клиниката по нефрология на болница „Света Анна“ все по-често срещаме такива пациенти. Обикновено това са хора в по-напреднала възраст, които трудно се справят с предизвикателства, като пандемията например. Острите вирусни инфекции в този период на годината също могат да предизвикат усложнения при пациенти с насложени други заболявания.  

Кои хора са изложени на най-висок риск да развият хронично бъбречно заболяване (ХБЗ)? 

Най-висок е рискът при възрастни пациенти, които не са проследявани добре от своите лични лекари, пациенти, които страдат от друго заболяване, било сърдечносъдово, артериална хипертония или захарен диабет, особено ако не са провеждали лечение. Трябва да внимават и хората, които злоупотребяват с нестероидни противовъзпалителни лекарства, както и спортуващите за здраве млади мъже и жени, които в старанието си да изглеждат добре често използват добавки, способни да отключат бъбречно заболяване. 

Какво ще посъветвате тези хора? Какви показатели и колко често е необходимо да се изследват? 

Пациентите бих разделил на две групи - такива, които знаят, че боледуват от някаква форма на ХБЗ, и други, които нямат представа за съществуването на такава болест, но са в риск. Моят апел е не само към тях, но и към личните им лекари. Страдащите от захарен диабет или хипертония трябва да бъдат диспансеризирани и поне веднъж годишно да им се изследва показателят серумен креатинин, както и урина за наличие на белтък, защото ранното откриване на микроалбумин в урината дава възможност за превенция на крайния стадий на бъбречна недостатъчност. 

Групата пациенти, които не знаят за болестта, но имат във фамилията си хора, които страдат от диабет, високо кръвно налягане, метаболитен синдром или наднормено тегло, също трябва да бъдат добре проследявани от общопрактикуващите лекари с цел ранно диагностициране на заболяването. 

България е на едно от първите места в света по разпространение на ХБЗ – 13% от населението. Тревожно е, че по-малко от 1 на 10 души знаят, че имат това заболяване. Каква е причината? 

Да, за съжаление е така. В Европа болните от ХБЗ са между 9 и 10%, което също не е никак малко. Причините са, че пациентите не посещават личните си лекари, а се самолекуват, четейки в интернет. В болницата постъпват хора, които никога не са виждали личен лекар или провеждали каквато и да е профилактика. Има доста запуснати случаи с много тежки промени по отношение на сърдечносъдовата система и съответно изява на бъбречно страдание. Идват диабетици, които не знаят, че са диабетици, но са със застрашаващо високи нива на кръвната захар.

Друга важна причина за късно откриване на ХБЗ е, че бъбрекът страда тихо, без изява на ясни симптоми, особено в първите етапи на заболяването.

Какви промени в законодателството са наложителни, за да осигурим на българските пациенти навременна диагностика и превенция на усложненията? 

Вече трети път присъствам на кръгла маса в парламента във връзка с Националната здравна стратегия до 2030 г. Подобна среща ще има и следващата седмица. За огромно удовлетворение на нашата гилдия на нефролозите в стратегията за първи път ще се акцентира върху проблема „хронично бъбречно заболяване“, като получихме обещание ХБЗ да влезе като приоритет за превенция. Предвижда се също провеждането на скрининг на пациентите с хронично бъбречно заболяване в цялата страна. Идеята е да бъдат обхванати рисковите групи - диабетиците, хипертониците, пациентите с наднормено тегло и метаболитен синдром. Много се надяваме нещата да се получат и пациентите, които са застрашени, да могат да разчитат на адекватна помощ и профилактика.

*eGFR означава изчислена скорост на гломерулна филтрация и показва колко ефективно бъбреците филтрират кръвта и я пречистват от отпадни продукти, токсини и др. Колкото повече намалява скоростта, толкова повече бъбреците губят своята функция.
Интервюто е част от информационната кампания на АстраЗенека за хронично бъбречно заболяване.

Материалът има информативен характер и не е предназначен да замести консултацията с лекар. При въпроси относно Вашето здраве, моля, консултирайте се със своя лекар.
BG-8594/02.2024