Храни, богати на селен и цинк

hrani-cink-selenМинералите и микроелементите са от съществено значение за нормалното функциониране на човешкото тяло. Тези елементи са особено благоприятни за физиологичните функции на организма. Независимо от това, че са налични в съвсем малки количества, те изпълняват точно определени биохимични функции. Дефицитът на микронутриенти е свързан с широко разпространени здравни проблеми. Дефицитът, и в редки случаи излишъкът, на някои есенциални микроелементи може да доведе до дисбаланс в хомеостазата на глюкозата и инсулинова резистентност.  Ще обърнем внимание на някои микроелементи и последствията, свързани с  диабета и инсулинова резистентност. 1

Цинкът е, важен за метаболизма, микронутриент.  Нарушенията в хомеостазата на цинка са свързани с диабет и инсулинова резистентност. Цинкът намалява цитокиновата продукция и неговият дефицит може да причини нарушение на имунологичните функции. Цинкът функционира частично като антиоксидант и добавянето му води до намалена продукция на свободни радикали, което има благоприятни ефекти във връзка с процесите на остаряването и захарния диабет. Цинкът е жизненоважен елемент за адекватно протичане на процесите на складиране, синтез и действие на инсулина в клетките на панкреаса при бозайници. Диабетът, инсулинът и цинкът са в сложна корелация. Диабетът засяга хомеостазата на цинка. Отговорен е също за увеличената загуба на урина и намалението на цинк в тялото.

Пациентите с диабет са податливи на микросъдови усложнения като диабетна нефропатия (заболяване на бъбреците) и диабетна ретинопатия (заболяване на очите). Проучване е изследвало ефекта на микросъдовите усложнения върху серумните нива на цинка при пациентите със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2). Авторите са проследили 50 пациенти със ЗДТ2 с по-малко от две микросъдови усложнения и 50 пациенти със ЗДТ2 с ≥2 микросъдови усложнения. Серумните концентрации на цинка били сигнификантно по-ниски при пациентите с ≥2 микросъдови усложнения. Авторите отдават това на високите концентрации на глюкозата, водещи до намаляване на реабсорбцията на цинк в бъбреците.

Друго проучване сравнява серумните нива на цинк при 50 пациенти със ЗДТ2 и 25 здрави контроли. Резултатите показват значително по-ниски нива на цинк при диабетноболните. Заключението е, че нарушеният метаболизъм на цинка може да играе роля в патогенезата на диабета.1

В своя доклад за храненето на хора с диабет и предиабет Американската Диабетна Асоциация препоръчва:2

  • При хора с диабет или предиабет без установен дефицит, ползите от прием на добавки, съдържащи мултивитамини или минерали върху гликемията (контрола на кръвната захар) не са подкрепени от доказателства, поради което рутинна употреба не се препоръчва.

Хората с диабет, които не постигат гликемичните си таргети (целите за нива на кръвната захар) могат да имат повишен риск от дефицит на микронутриенти. При тях балансирано хранене, което осигурява прием на препоръчаните дневни дози от нутриенти и микронутриенти, е много важно. 2

Храни, богати на цинк 3