Diabetes:M – мобилно приложение за пациенти с диабет

Какво е Diabetes:M?

Diabetes:M е мобилно приложение за проследяване състоянието на хора с диабет или предиабет. Чрез самонаблюдение и самоконтрол, приложението помага на пациентите да поддържат по-добър контрол на заболяването и да намалят рисковете от усложнения.

Diabetes:М  е разработка на българската компания Сирма Медикъл Системс и към момента е в топ 5 на всички световни класации за най-добри приложения за диабет. Има версии на български език за мобилни устройства с iOS, Android, както и за уеб браузър.

Как работи Diabetes:M?

Diabetes:M представлява електронен дневник, в който пациентите въвеждат данни, важни за проследяване на състоянието им – кръвна захар, приети медикаменти, дози инсулин, храна, физически упражнения, тегло, кръвно налягане и резултати от лабораторни изследвания. При продължително използване, събраните данни се анализират и показват подробно състоянието и възможните проблемни периоди в ежедневието на пациента.

Допълнителни функции като използване на изкуствен интелект за проследяване на ежедневието на потребителя и система за напомняне, значително спомагат за избягване на проблемни ситуации, породени от разсейване и/или забравяне за прием на медикамент. Тези средства имат благоприятен ефект за подобряване на дисциплината за редовен прием на предписаната терапия. 

Приложението поддържа множество Bluetooth свързани устройства като глюкомери, сензори и др., като предлага пълна или частична автоматизация при записването на данни.

Връзка с лекари

Diabetes:M е проектирано така, че да дава на лекуващите лекари обобщен набор от данни, под формата на доклад за избран период.

Допълнително е разработен уеб-базиран модул (Diabetes:M Monitor), който позволява на лекари, сестри и друг експертен персонал да следи състоянието на множество пациенти в пълен детайл в реално време, без нужда от специализиран хадруер.

Сертификация

Diabetes:M и всички допълнителни модули към него са разработени спрямо изискванията на директива 93/42/ЕЕС и са регистрирани според изискванията на ЕС регламент 2017/745 като Група медицински изделия, Клас I от Изпълнителна агенция по лекарствата на Република България.

Уебсайт: www.diabetes-m.com

Ръководство на български: https://www.manula.com/manuals/sirma-medical-systems/diabetes-m-user-guide/mobile/bg/topic/introduction

Свали от Apple Store:
https://itunes.apple.com/app/id1196733537?mt=8

Свали от Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mydiabetes

 

АстраЗенека България публикува тази информация като едно от възможните дигитални решения за пациентите с диабет и не цели да дава насоки или препоръки за лечението на пациентите. АстраЗенека България не носи отговорност за съдържанието на сайта и апликацията, както и за  резултатите от използването на сайта и апликацията. Препоръчваме на пациентите да следват съветите на своя лекуващ ендокринолог и личния си лекар, които имат продължителни наблюдения върху здравословното състояние на своите пациенти, както и необходимата квалификация и професионален опит.

BG-2384