Сърдечната недостатъчност – едно от честите и фатални усложнения при пациентите с диабет

Дните от 4-10.05. са обявени за седмица на сърдечната недостатъчност. В тази връзка бихме искаме да обърнем внимание на това, че сърдечната недостатъчност настъпва рано при голяма част от пациентите с диабет:1

 

Пациенти с диабет тип 2 и сърдечна недостатъчност

 

Пациентите със ЗДТ2, които са развили сърдечна недостатъчност (СН) живеят по-малко в сравнение с пациентите, които имат диабет, но нямат СН.2

  1. Faden G et al. Diabetes Res Clin Pract. 2013;101:309-316.

  2. Bertoni AG, et al. Diabetes Care. 2004;27:699–703;

 

*Многоцентрово проучване анализира клинични и ехокардиографски характеристики на пациенти със ЗДТ2 (n=386). Диастолна ЛКД n=61; Систолна ЛКД n=106; Систолна и диастолна ЛКД n=95; средно 5 години (от 3 до 10 години).

BG- 2395; Дата на създаване:27.4.2020 год.