Сърдечната недостатъчност - едно от първите сърдечносъдови усложнения на захарен диабет тип 2

Сърдечната недостатъчност е едно от първите сърдечносъдови усложнения на захарен диабет тип 2. Тя настъпва по-рано от миокардния инфаркт или инсулта.

Проучване от реалната клинична практика във Великобритания, проведено сред 1,9 млн. пациенти, 34 198 от които със захарен диабет тип 2, доказва, че периферната артериална болест и сърдечната недостатъчност са двете най-чести първи изяви на сърдечносъдово заболяване, свързано със захарен диабет тип 2.

 Shah AD, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2015;3:105-113

ЗДТ2- захарен диабет тип 2, ПАБ – периферна артериална болест; СН – сърдечна недостатъчност; МИ – нефатален миокарден инфаркт; СС – сърдечносъдов

Месец на създаване: ноември 2019

BG-1902