Открий ХБЗ рано! Съхрани живота!

Обучителни видеа на тема: Открий бъбречното заболяване рано! Съхрани бъбрека!

Проф. Емил Паскалев отговаря на въпросите:

  1. Какво представлява хроничното бъбречно заболяване (ХБЗ)?
  2. Кои хора са най-уязвими да развиват ХБЗ?
  3. Кога хората с диабет са най-застрашени да развият ХБЗ?