Обучително видео на тема: Открий бъбречното заболяване рано

Обучително видео на тема: Открий бъбречното заболяване рано! Съхрани бъбрека!

Проф. Робева отговаря на въпросите:

  • Кои са етапите на хроничното бъбречно заболяване (ХБЗ)?
  • В кои етапи заболяването може да бъде обратимо?
  • Какъв е съветът Ви към пациентите с диабет, които са една от най-уязвимите групи за развитие на ХБЗ?

Отговорите във видеото.