НОВО:ОБЛЕКЧЕНО ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ С ДИАБЕТ И ДРУГИ ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 

НЗОК* въведе облекчено отпускане на лекарства за пациентите с диабет и други хронични заболявания. Във връзка с въведеното в България извънредно положение и с цел избягване на струпване на пациенти в лекарските кабинети, при обслужване на хронично болни пациенти за издаване на рецепти за лекарства по протокол и рецептурна книжка, се въвежда следния режим на предписване и отпускане на лекарства:

  • За утвърдени протоколи, изтичащи в периода до 16.04.2020 г., които не изискват промяна на терапията, ще бъде направено служебно продължение в информационната система на НЗОК за срок от 1 месец, считано от датата, до която е валиден всеки конкретен протокол.

  • Хартиените протоколи няма да бъдат презаверявани от РЗОК**.

  • Аптеките могат да отпускат лекарства за захарен диабет и други хронични заболявания:

- по удължените протоколи

- само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта за тези лекарства, които не са по протокол

  • Отпускането ще се извършва в аптеките, където е осъществено последното взимане по дадена рецепта (видно от печата в рецептурната книжка), съобразено с последно вписаните в рецептурната книжка данни за отпуснати лекарства.

https://www.nhif.bg/news_page?id=420376&page_id=home
*НЗОК – национална здравноосигурителна каса; **РЗОК - регионални здравно осигурителни каси
BG-2239