Наличието на сърдечна недостатъчност при пациентите със захарен диабет е свързано с повишена смъртност

Пациентите с диабет и сърдечна недостатъчност живеят по-малко от останалите.

7 от 8  няма да преживеят следващите 5 години.(1)

В проучване проведено в продължение на 5 години сред 115 803 участници със захарен диабет на възраст над 65 години,  е установено, че преживяемостта намалява съществено ако в хода на проследяването пациентите развият сърдечна недостатъчност.

СН-сърдечна недостатъчност

(1). Bertoni AG, et al. Diabetes Care. 2004;27:699–703.

Месец на създаване на материала: септември 2019

BG-1772