Изследвайте редовно бъбречната си функция, ако имате диабет

Диабетът е водеща причина за развитие на хронично бъбречно заболяване (ХБЗ). 1 от 3-ма пациенти с диабет има ХБЗ. То се характеризира с прогресивна загуба на бъбречната функция с времето.

Сред факторите за започване или прогресия на диабетно бъбречно заболяване са:

  • повишената кръвна захар (хипергликемията, HbA1c>7%)
  • повишено кръвно налягане (артериалната хипертония)
  • затлъстяване (ИТМ>30 kg/m2)

Хроничното бъбречно заболяване често се влошава с времето и може да стигне до бъбречна недостатъчност. Тя е налична, когато бъбречната функция е толкова ниска, че не може да подкрепя повече функциите на организма. Необходими са диализа или бъбречна трансплантация.

Ако имате диабет е важно:

  • да измервате редовно кръвната си захар и да я поддържате в границите, препоръчани от Вашия ендокринолог
  • да следете кръвното си налягане и да приемате медикаментите за кръвно, ако са Ви назначени такива
  • чрез балансирано хранене и движение да поддържате здравословно тегло

Лечението на хроничното бъбречно заболяване (ХБЗ) включва промени в стила на живот като балансирано хранене, упражнения и прекратяване на тютюнопушенето.

 

Източник: National Kidney Foundation. Kidney Disease: The Basics [cited 07.08.20]. Available from: URL: https://www.kidney.org/news/newsroom/factsheets/KidneyDiseaseBasics.

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. What Is Chronic Kidney Disease?; 2017 [cited 07.08.20]. Available from: URL: https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/chronic-kidn...¬ease-ckd/what-is-chronic-kidney-disease.

Alicic et al. Clin J Am Soc Nephrol 12: 2032–2045, December, 2017

1. BG-3384;

2. BG- 338