Затлъстяването - една от основните причини за развитие на захарен диабет

По данни на СЗО от 1975 г. до 2016 г. броят на хората със затлъстяване в световен мащаб се е утроил. През 2016 г. повече от 1,9 милиарда възрастни над 18 години са били с наднормено тегло, като от тях повече от 650 милиона са със затлъстяване. Изразено в проценти изглежда така: 

  • 39% от хората на възраст над 18 години с наднормено тегло
  • 13% със затлъстяване

 

 

По-голямата част от световното население живее в страни, където наднорменото тегло и затлъстяването взимат повече жертви от недохранването. През 2016 г. броят на децата с наднормено тегло и затлъстяване на възраст под 5 години е бил 41 милиона, а във възрастовата група между 5-19 години - 340 милиона. Затлъстяването може да бъде предотвратено. Основната причина за наднорменото тегло и затлъстяването е наличието на енергиен дисбаланс между приетите калории с храната и изразходените с физическата активност. Наднорменото тегло и затлъстяването са основен рисков фактор за развитие на:

  • Сърдечно-съдови заболявания
  • Диабет
  • Остеоартрити
  •  Злокачествени новообразувания

Всеки индивидуално може да се предпази чрез разумно хранене и физическа активност.
Обществото има важна роля за спазването на препоръките на СЗО чрез въвеждане на политики и регулации, които да направят достъпен здравословния начин на живот и хранене за всеки един човек.
Хранителната промишленост също може да допринесе за решаване на проблема с намаляване на съдържанието на сол, захар и вредни мазнини в готовите храни и особено в тези, предназначени за деца и подрастващи, както и с осигуряването на здравословни и достъпни храни. През 2004 година СЗО създава "Глобална стратегия за  хранене, физическа активност и здраве“- план, който описва необходимите мерки за борба с проблема.
 

СЗО- Световна здравна организация


Global report on diabetes, WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, WHO 2016, ISBN 9789241565257( NLM classification: WK 810)

Месец на създаване на текста: август 2019 г.
BG-1492