Бъбречното заболяване влошава сърдечната функция

 

 

 

 

 

 

 

В 38% от случаите причина за бъбречно увреждане е захарният диабет. На второ място е артериалната хипертония. Това определя неразривната връзка сърце - бъбрек в хемодинамично отношение. Ако сърцето не подава кръв в нормални параметри, бъбрекът не може да работи добре. Ако бъбрекът не може да работи добре, сърцето също не изпълнява своята функция пълноценно.


Пациентите с хронично бъбречно заболяване е по-вероятно да загинат от сърдечносъдово заболяване, отколкото да развият бъбречна недостатъчност. Ако човекът има вече сърдечно заболяване, бъбречното увреждане ускорява сърдечното увреждане. Връзката е взаимна и неразривна. Бъбречното заболяване влошава сърдечната функция и може да се стигне до спиране на сърцето и смърт. – сподели проф. Емил Паскалев, председател на Българското дружество по нефрология в интервю за в-к Доктор.

Цялото интервю:

http://media.prplay.net/article/5466495faefd2fbc49345b30f12209020b9e4ade

BG-4357/08.2021