Хроничното бъбречно заболяване (ХБЗ) засяга 1 на всеки 10 души - сочи ново проучване

ХБЗ е прогресивно заболяване, което може да доведе до бъбречна недостатъчност и преждевременна смърт

 

Хроничното бъбречно заболяване (ХБЗ) засяга 10% от възрастните хора* – сочи едно от най-мащабните проучвания от реалната клинична практика, проведени досега. То разкрива голямата тежест, което заболяването има върху пациентите и здравните системи.

Проучването, проведено от експерти от над 15 изследователски центъра в Европа и Канада, е едно от най-големите и съвременни (2018-2021) проучвания за ХБЗ. То включва данни за 2,4 милиона пациенти от 11 страни (в Европа, Канада, Израел). Проучването оценява данните, получени от дигиталните системи за здравеопазване, за да определи разпространението на всеки етап от ХБЗ, характеристиките на пациентите, рисковете, клиничните резултати и разходите, свързани със заболяването.

ХБЗ е едно от най-честите заболявания, засягащо 1 на всеки 10 души, показва проучването.** То установява и още един факт -  от тях 2 от 3 пациенти не са били диагностицирани. Тези пациенти са изложени на висок риск от смърт.  

ХБЗ е нарастващо здравно бреме с все по-голям принос към общата смъртност, значителни финансови разходи и въздействие върху здравните професионалисти. Проучването установява, че всяка година между 6-9% от пациентите с ХБЗ умират. Освен това, ХБЗ е водещата причина за хоспитализации и здравни разходи, свързани с ХБЗ и съпътстващите заболявания като сърдечна недостатъчност (СН). Въздействието на ХБЗ се очаква да нарасне през следващите години, като общият брой случаи  и разходите за контрола на заболяването ще се увеличат още повече.

ХБЗ е сериозно, прогресивно състояние, засягащо близо 850 млн. души по света. То е свързано с намаляваща бъбречна функция. Най-честите причини за развитието му са  диабет, хипертония и гломерулонефрит. ХБЗ се свързва със значителна заболеваемост на пациентите и повишен риск от сърдечносъдови събития, като сърдечна недостатъчност (СН) и преждевременна смърт. В най-напредналия си и тежък стадий, ХБЗ прогресира до степен, в която се налага диализа или бъбречна трансплантация.

 

*Средната възраст на проследените хора е 75 години, 53% са жени, 38% имат захарен диабет

** проведено сред 2,4 милиона пациенти от 11 страни (в Европа, Канада, Израел)

 

BG-5856/07.2022