Официално изявление на диабет.бг

Уважаеми читатели/потребители,

Информираме Ви, че електронната страница диабет.бг, Facebook страницата диабет.бг и проф. Здравко Каменов (водещ професионалист в областта на ендокринологията с над 30 години опит) нямат никакво отношение към изготвянето и разпространяването в Интернет на статия-интервю с проф. Каменов, озаглавена „Погрешно схващане за диабета, което може да ви струва живота.“

Материалът представя невярна информация, която свързва с името на професор Каменов и репутацията на диабет.бг. Измамата се осъществява посредством копиране и поставяне на идентичен за електронната страница диабет.бг дизайн и лого; използват се фалшиви сървър и домейн.

Обръщаме внимание, че електронната страница диабет.бг е създадена изцяло в полза на пациентите и здравните специалисти, като за тази цел представя само достоверни, научно-обосновани и проверени данни. 

Предприети са необходимите мерки за разрешаване на тази ситуация и компетентните органи са информирани.   

Диабет.бг и проф. Каменов не са автори на интервюто и името им е използвано незаконно и без тяхно знание и съгласие.